DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Toán học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Thị Thùy Trang Phùng Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

12/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phượng Lê Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Thạc sỹ

03/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán học Kinh nghiệm: 17 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Nhâm Phạm Thị Nhâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

14/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Toán học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠNH UYÊN NGUYỄN THỊ HẠNH UYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

22/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Toán học Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH