DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thơm Trần Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

25/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lã Thị Thu Hà Lã Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

10/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Chí Tuấn Ngô Chí Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

29/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tiến Bính Trần Tiến Bính Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

26/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Sang Nguyễn Thị Thùy Sang Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

11/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tường Vân Nguyễn Thị Tường Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

24/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Huệ Anh Nguyễn Lê Huệ Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

24/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoàng Yến Nguyễn Thị Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trung cấp

01/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Kim Ngọc Trần Kim Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Quỳnh Thơ Đào Thị Quỳnh Thơ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

23/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Ngọc Phạm Thị Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

18/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyên Hải Biên Nguyên Hải Biên Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

10/04/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Hà Đỗ Thị Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

07/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Công Vũ Hồ Công Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

05/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Ngọc Tuấn Tạ Ngọc Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

28/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hải Biên Nguyễn Hải Biên Giới tính: Nam Tuổi: 25 Đại học

24/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Yến Phương Hoàng Thị Yến Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Hồng Phước Đoàn Hồng Phước Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuyết Trinh Nguyễn Tuyết Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

16/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Anh Khoa Đào Anh Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Mạnh Tài Bùi Mạnh Tài Giới tính: Nam Tuổi: 49 Không yêu cầu

28/08/2021

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Lam Phương Lê Thị Lam Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN CẨM TÚ LÊ NGUYỄN CẨM TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

13/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thảo Hiền Nguyễn Thị Thảo Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

09/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Thị Như Mai Trịnh Thị Như Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông Bích Hà Nông Bích Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thị Phúc Hà Thị Phúc Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thảo Hiền Nguyễn Thị Thảo Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Linh Nguyễn Vũ Linh Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

02/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH