DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Hương Lê Thị Ngọc Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 56 Đại học

03/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 30 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Châm Lê Thị Ngọc Châm Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

02/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Phạm Uyên Phương Đỗ Phạm Uyên Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

24/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Ngọc Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

27/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Kim Chi Đoàn Thị Kim Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

04/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Doãn Thị Phước Thành Doãn Thị Phước Thành Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phương Lê Thị Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trung cấp

06/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Nguyễn Đan Thanh Chu Nguyễn Đan Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Đại học

01/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Quyên Phạm Thị Hồng Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Đại học

24/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 11 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

31/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Minh Loan Đặng Thị Minh Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

18/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nữ Quỳnh Nga Lê Nữ Quỳnh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

15/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 18 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Kim Vui Tạ Kim Vui Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

21/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Minh Loan Đặng Thị Minh Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

27/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MAI NGUYỄN THỊ MAI Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trung cấp

03/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Xuân Huệ Trương Thị Xuân Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Đại học

25/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

16/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giang Ngọc Bích Giang Ngọc Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

11/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Ngọc Uyên Phương Huỳnh Ngọc Uyên Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

24/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Viễn Phạm Văn Viễn Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

27/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Linh Trần Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Văn Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

27/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Ngọc Cẩm Phan Thị Ngọc Cẩm Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

03/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trang Đài Nguyễn Thị Trang Đài Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

29/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM OANH TRẦN THỊ KIM OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thùy Uyên Vy Nguyễn Thùy Uyên Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

03/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Ngọc Hưng Võ Ngọc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 49 Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lê thị sơn tuyền lê thị sơn tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mai Linh Phạm Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Thủy Tiên Đỗ Thị Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: 6 tháng

DANH MỤC NGÀNH