DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngữ văn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Quỳnh Trâm Lê Nguyễn Quỳnh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

05/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Minh Hiếu Nguyễn Thị Minh Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hoàng Phụng Trần Hoàng Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Tân Đỗ Thị Tân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kim Chi Trần Thị Kim Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Thơm Ka Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ k'thim k'thim Giới tính: Nữ Tuổi: 22 12/12

28/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5000000
Ngành: Ngữ văn Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng

DANH MỤC NGÀNH