DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Mỹ Nga Lương Mỹ Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kiều Lan Trần Thị Kiều Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Vân Đặng Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Cẩm Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

06/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7000000
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Diễm Quỳnh Trần Diễm Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Thảo Tạ Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hành chính học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH