DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 12/12

30/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Xương Viễn Lý Xương Viễn Giới tính: Nam Tuổi: 1822 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thảo Nguyễn Ngọc Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hảo Trần Văn Hảo Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH