DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Nguyện Nguyễn Minh Nguyện Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K' Mản K' Mản Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Trung cấp

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Trần Quân Hoàng Trần Quân Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Tiến Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Đức Hiệp Phạm Đức Hiệp Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Khởi Nguyễn Văn Khởi Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K'Châu K'Châu Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ Ôtô Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH