DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thúy Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ninh Thị Thắm Ninh Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH