DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh tế Nông Lâm

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ XUÂN NHI NGUYỄN THỊ XUÂN NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

29/04/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh tế Nông Lâm Kinh nghiệm: 8 năm