DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mã Hồng Yến Linh Mã Hồng Yến Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

06/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Vũ Thảo Ly Phạm Vũ Thảo Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

08/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Thị Thanh Tâm Lương Thị Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

24/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ ANH TUẤN LÊ ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

10/09/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bảo Khánh Nguyên Nguyễn Bảo Khánh Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

07/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THANH TÙY VÕ THỊ THANH TÙY Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

25/05/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 12 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Lan Lê Thị Mỹ Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

05/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Bảo Dung Phạm Bảo Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

16/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Phương Hà Vy Trần Phương Hà Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

03/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Cao đẳng

26/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Huyền Dương Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

30/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Thu Hiền Hồ Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

01/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Ngọc Trinh Võ Thị Ngọc Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

07/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Vũ Thùy Linh Lê Vũ Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

14/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Mỹ Nhung Bùi Thị Mỹ Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

13/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Lan Lê Thị Mỹ Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

09/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐINH QUỲNH ĐAN ĐINH QUỲNH ĐAN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

02/12/2021

Khu vực làm:
- Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Phương Thảo Phạm Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

12/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Cường Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thanh Tùy Võ Thị Thanh Tùy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

12/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Quỳnh Đan Đinh Quỳnh Đan Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hòa Trang Nguyễn Thị Hòa Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Vũ Thảo Ly Phạm Vũ Thảo Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngân Nguyễn Thị Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Hoàng Mi Đoàn Thị Hoàng Mi Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Sen Hồ Thị Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Phụng Lê Thị Kim Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH