DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN DŨNG TRẦN VĂN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NGUYÊN VŨ NGUYỄN THỊ NGUYÊN VŨ Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIEU LE KIEU LE Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỄN THỊ BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

15/11/2018

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận theo năng lực và tính chất công việc
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 7 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỄN THỊ BÍCH Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ THANH LOAN BÙI THỊ THANH LOAN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có