DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuấn Hai Nguyễn Tuấn Hai Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

17/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đại Bình Trần Đại Bình Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng

29/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LIÊNG HÓT KHER LIÊNG HÓT KHER Giới tính: Nam Tuổi: 19 Đại học

19/08/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐẠI BÌNH TRẦN ĐẠI BÌNH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

17/07/2022

Khu vực làm:
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Xã Lộc Thânh, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngô Đăng Vũ Lê Ngô Đăng Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Đại học

23/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Quỳnh Lê Xuân Quỳnh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

16/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Thị Kiều Duy Lương Thị Kiều Duy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trung cấp

02/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tâm Hạnh Nguyễn Thị Tâm Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

30/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Tĩnh Lê Văn Tĩnh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng

20/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN TIẾN DŨNG NGUYÊN TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

19/05/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Xuân Lý Huỳnh Xuân Lý Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp

10/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Nhung Đặng Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

10/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Văn Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

10/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huynh Xuân Lý Huynh Xuân Lý Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp

29/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Xuân Ngọc Trần Xuân Ngọc Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng

14/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG QUANG THOẠI ĐẶNG QUANG THOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

16/02/2022

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 15.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Tuấn Kiệt Lâm Tuấn Kiệt Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

14/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huy Cương Nguyễn Huy Cương Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

06/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Trọng Hiếu Đào Trọng Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

27/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Văn Tiến Tạ Văn Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng

21/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Phúc Khuê Hà Phúc Khuê Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

08/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Anh Nguyễn Đức Anh Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trung cấp nghề

07/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

22/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Trúc Lê Thanh Trúc Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

16/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Mộng Như Ngọc Lưu Mộng Như Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

01/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thế Bình Nguyễn Thế Bình Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

20/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Quý Hiếu Đào Quý Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

14/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

13/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tăng Nhật Hưng Tăng Nhật Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trung cấp nghề

11/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Cẩm Nhung Trần Thị Cẩm Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Cao đẳng

15/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH