DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Thành Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Thủy Vũ Thị Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Phi Long Lê Trần Phi Long Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Khải Hoàn Nguyễn Khải Hoàn Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Mạnh Quyết Nguyễn Mạnh Quyết Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Cao Thắng Phạm Cao Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Huyền Phạm Thị Thu Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phúc An Nguyễn Phúc An Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ DUy Tài Đỗ DUy Tài Giới tính: Nữ Tuổi: 1030 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tống Hoàng Thiện Nguyễn Tống Hoàng Thiện Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/11/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 47 Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH