DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LIÊNG JRANG CÔNG ĐẠI LIÊNG JRANG CÔNG ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

31/12/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG TRUNG NGUYỄN HOÀNG TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/09/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HOÀNG HẢI ĐỖ HOÀNG HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2018

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 7 năm