DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Nguyễn Nhật Nguyên Hồ Nguyễn Nhật Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 21 Cao đẳng nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phan Bích Ngọc Nguyễn Phan Bích Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Cao đẳng nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Nguyễn Duy Khánh Phan Nguyễn Duy Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 20 Sơ cấp nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Quốc Khánh Hoàng Quốc Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 20 Sơ cấp nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đàm Đình Chung Đàm Đình Chung Giới tính: Nam Tuổi: 22 Sơ cấp nghề

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Trung Hiếu Đinh Trung Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Vinh Nguyễn Ngọc Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thanh Sơn Ngô Thanh Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 18 Cao đẳng nghề

28/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Xuân Bách Phạm Xuân Bách Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoài Nam Vũ Hoài Nam Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thanh Hậu Lê Thị Thanh Hậu Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 12.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Nam Nguyễn Xuân Nam Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê văn Lưu Lê văn Lưu Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 7.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Vỹ Lê Xuân Vỹ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Văn Tiến Tạ Văn Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lường Thành Thắng Lường Thành Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Trung cấp

03/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Vân Đỗ Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Tốt nghiệp Trung cấp

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Quỳnh Trà Mi Đỗ Quỳnh Trà Mi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lâm Hà Nguyễn Thị Lâm Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lương Quang vũ Lương Quang vũ Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Huy Vinh Phan Huy Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng nghề

13/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: > 5.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Quang Trần Văn Quang Giới tính: Nam Tuổi: 49 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Huy Minh Lê Huy Minh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chung Hiu Phát Chung Hiu Phát Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/05/2020

Khu vực làm:
- Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Vui Trần Thị Vui Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thiên Quốc Lý Thiên Quốc Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Bảo Quyên Lê Thị Bảo Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thảo Bùi Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH