DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động tiền lương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Quốc Huy Phan Quốc Huy Giới tính: Nam Tuổi: 27 09/12

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 9000000
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thanh Yên Võ Thanh Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 12/12

04/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đò Thúy Mai Vy Đò Thúy Mai Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

30/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Văn Thoại Đinh Văn Thoại Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

13/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Lao động tiền lương Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH