DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Lâm Nguyễn Vũ Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 31 12/12

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Đình Uy Trịnh Đình Uy Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Minh Đức Lê Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH