DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Phán Võ Phán Giới tính: Nam Tuổi: 55 Không yêu cầu

18/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Song Anh Quân Nguyễn Song Anh Quân Giới tính: Nam Tuổi: 26 Không yêu cầu

16/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triệu Văn Sáng Triệu Văn Sáng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

20/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Việt Trì Nguyễn Việt Trì Giới tính: Nam Tuổi: 59 12/12

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Lâm Nguyễn Vũ Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Đình Uy Trịnh Đình Uy Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Minh Đức Lê Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 28 Sơ cấp nghề

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH