DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Huy Nguyễn Đức Huy Giới tính: Nam Tuổi: 64 Không yêu cầu

27/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Trung Trần Quốc Trung Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trung cấp nghề

22/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 9000000
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Vân Lê Ngọc Vân Giới tính: Nam Tuổi: 37 Kỹ thuật viên

22/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15000000
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Xuân Đẩu Lê Xuân Đẩu Giới tính: Nam Tuổi: 57 Không yêu cầu

27/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Sơn Lê Văn Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 51 Không yêu cầu

06/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Phán Võ Phán Giới tính: Nam Tuổi: 56 Không yêu cầu

18/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Song Anh Quân Nguyễn Song Anh Quân Giới tính: Nam Tuổi: 27 Không yêu cầu

16/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triệu Văn Sáng Triệu Văn Sáng Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

20/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Việt Trì Nguyễn Việt Trì Giới tính: Nam Tuổi: 60 12/12

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Lâm Nguyễn Vũ Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 34 12/12

24/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Đình Uy Trịnh Đình Uy Giới tính: Nam Tuổi: 47 Sơ cấp nghề

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Minh Đức Lê Minh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH