DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Thị  Như Ý Thái Thị Như Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

13/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Khánh Huyền Nguyễn Thị Khánh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Văn Minh Mai Văn Minh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương An Nguyễn Thị Phương An Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Trần Huyền Trâm Phạm Trần Huyền Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thu Quế Cao Thu Quế Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

05/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Ngọc Điệp Phạm Ngọc Điệp Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

09/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Thắm Lê Thị Hồng Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Long Nhie Lệ Chi Long Nhie Lệ Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

11/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Vân Anh Hà Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

05/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Huyên Ka Huyên Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hồng Trang Phạm Hồng Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

03/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lộc Thị Hạnh Nga Lộc Thị Hạnh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 2019 12/12

28/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 7000000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Tốt nghiệp Đại học

15/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH