DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vật lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Hằng Nga Phan Thị Hằng Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

18/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Ngọc Quốc Hưng Đỗ Ngọc Quốc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 42 Không yêu cầu

23/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Thạc sỹ

24/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hứa Thị Trắng Hứa Thị Trắng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

22/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thanh Khang Trần Thanh Khang Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

08/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Gia Luật Nguyễn Gia Luật Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

18/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Thủy Trần Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

16/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tiến Mạnh Nguyễn Tiến Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Cao đẳng

06/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Toán Đặng Văn Toán Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

19/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH