DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Nhân Nguyễn Quang Nhân Giới tính: Nam Tuổi: 35 Không yêu cầu

31/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Hồng Thắm Đinh Thị Hồng Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

08/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH