DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Viết Xuân Nguyễn Viết Xuân Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp THCS

12/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Dung Trần Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

22/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Thanh Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 41 09/12

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Tam Trần Thị Tam Giới tính: Nữ Tuổi: 35 12/12

05/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỒNG THÚY NGUYỄN HỒNG THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp THPT

07/04/2020

Khu vực làm:
- Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ La Thị Tiểu My La Thị Tiểu My Giới tính: Nữ Tuổi: 31 11/12

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Huệ Phạm Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 50 12/12

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Thắng Trần Quốc Thắng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

13/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH