DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ La Thị Tiểu My La Thị Tiểu My Giới tính: Nữ Tuổi: 27 11/12

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Huệ Phạm Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 46 12/12

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH