DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Thị Thu Hằng Võ Thị Thu Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Đại học

25/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Đỗ Mỹ Linh Trần Đỗ Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: Đại học

25/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: giao dịch viên ngân hàng, nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Do Nguyễn Văn Do Giới tính: Nam Tuổi: 46 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

25/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Cao đẳng

25/10/2021

Khu vực làm:
- Xã Lạc Lâm, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Công việc mong muốn: công việc văn phòng, lao động phổ thông Mức lương mong muốn: Thỏa Thuận
Chuyên môn: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Kim Ngọc Phạm Thị Kim Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Cao đẳng

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Thương mại & Dịch vụ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đào Anh Khoa Đào Anh Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thu Quyên Hoàng Thu Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Cao đẳng

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Minh Dung Lê Thị Minh Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thiên Tài Nguyễn Thiên Tài Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Trung cấp

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Thị Hằng Bùi Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê ngọc Duy Lê ngọc Duy Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp THCS

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Văn Đông Phạm Văn Đông Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị KIm THanh Lê Thị KIm THanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Đại học

21/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Huỳnh Kim Như Nguyễn Huỳnh Kim Như Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Cao đẳng

20/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học

20/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thanh Dương Lê Thanh Dương Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Cao đẳng nghề

20/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cán, kéo kim loại Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Kiều Trần Thị Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Không yêu cầu

20/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thế Bình Nguyễn Thế Bình Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Trung cấp

20/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Quách Công Thức Quách Công Thức Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Sơ cấp nghề

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Vũ Thúy Vi Lê Vũ Thúy Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Minh Trang Lê Thị Minh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Cao đẳng

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Trường Duy Phạm Trường Duy Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh tế Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hữu Lê Nguyễn Hữu Lê Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trình độ: Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Kiều Trinh Nguyễn Kiều Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Cao đẳng

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nông Thị Huệ Nông Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Tuấn Anh Bùi Tuấn Anh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Hồng Thúy Phạm Thị Hồng Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Đại học

15/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Huỳnh Như Lê Thị Huỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Đại học

14/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Thủy Tiên Võ Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Đại học

14/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Thị Lan Quyên Võ Thị Lan Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Không yêu cầu

14/10/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH