DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Nhơ Ka Nhơ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp THCS

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Thị Hằng Hồ Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Trung cấp

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Thị Tuyến Hà Thị Tuyến Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Vân Phan Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thủy Phương Nguyễn Thị Thủy Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Minh Thảo Nguyễn Thị Minh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đinh Thị Kim Thùy Đinh Thị Kim Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Ngoại ngữ khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Thu Hà Đặng Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Vũ Thu Hà Vũ Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Mông Thị Đẹp Mông Thị Đẹp Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Mai Thị Nhật Mai Thị Nhật Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Cao đẳng

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Thị Nhị Bùi Thị Nhị Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hương Lan Nguyễn Thị Hương Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Duy Tùng Nguyễn Duy Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Ninh Nguyễn Ninh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nông Văn Trọng Nông Văn Trọng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Cao đẳng

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lưu Văn Cường Lưu Văn Cường Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Hồng Vân Phan Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thu Thùy Nguyễn Thu Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Anh Nguyễn Thị Hồng Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Tất Huy Nguyễn Tất Huy Giới tính: Nam Tuổi: 42 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Ngọc Tuyết Lan Nguyễn Ngọc Tuyết Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đào Xuân Mai Đào Xuân Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Kiêm Toàn Ngô Kiêm Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH