DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Bích Thanh Nguyễn Bích Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Đại học

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thu Thủy Trần Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Đại học

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Bảo Dung Phạm Bảo Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Đại học

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Thơm Trần Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Đại học

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Hoàng Như Yến Phạm Hoàng Như Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Cao đẳng

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Phương Mai Ngô Phương Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trình độ: Không yêu cầu

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lò Văn Inh Lò Văn Inh Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Sơ cấp nghề

25/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

24/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kiểm soát chất lượng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Văn Tư Bùi Văn Tư Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trình độ: Không yêu cầu

23/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Làm thợ xây có chỗ ăn ở lại Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Văn Bảo Phan Văn Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Đại học

22/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trình độ: Cao đẳng

22/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Văn Phước Trần Văn Phước Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

22/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thùy Nhung Phan Thùy Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Cao đẳng

21/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Minh Hùng Nguyễn Minh Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 41 Trình độ: Tốt nghiệp THCS

21/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động tự do Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lò Văn Inh Lò Văn Inh Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: Sơ cấp nghề

21/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Xuân Sơn Bùi Xuân Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 42 Trình độ: Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe cơ quan, lái xe gia đình, không chạy đường dài Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y Hiếu Dăk Căt Y Hiếu Dăk Căt Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Được bao ăn ở, lương trên 8 triệu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Y Gôn Teh Y Gôn Teh Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: Không yêu cầu

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bao ăn ở, lương trên 8 triệu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Minh Loan Đặng Thị Minh Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Đại học

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Hằng Nga Phan Thị Hằng Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Cao đẳng

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vật lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Hoàng Việt Trần Hoàng Việt Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Ngọc Nghi Dung Võ Ngọc Nghi Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: Cao đẳng

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Thị Ngọc Bích Hà Thị Ngọc Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Cao đẳng

18/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Tuấn Hai Nguyễn Tuấn Hai Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Cao đẳng

17/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên kỹ thuật về điện, điện tử Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Thanh Nguyễn Thị Hồng Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Trình độ: Đại học

17/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên tiếng anh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Mạc Phương Vân Nguyễn Mạc Phương Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Trung cấp

16/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Thị Ngọc Bích Hà Thị Ngọc Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Cao đẳng

16/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Phương Mai Ngô Phương Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp THPT

16/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Bảo Dung Phạm Bảo Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Đại học

16/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị nguồn nhân lực Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Cao đẳng

16/11/2022

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH