DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Vũ Thị Phượng Vũ Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Trình độ: 09/12

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: LĐPT Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đào Thị Hương Giang Đào Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kế toán Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Văn Thái Hồ Văn Thái Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Sơ cấp nghề

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Tố Trâm Đặng Thị Tố Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Bốn Nguyễn Thị Bốn Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trình độ: 12/12

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Lý Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT K' Phương K' Phương Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thúy Anh Nguyễn Thị Thúy Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Cẩm Thư Trần Thị Cẩm Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hương Lan Nguyễn Thị Hương Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Trình độ: 09/12

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: LAO ĐÔNGH PHỔ THÔNG Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Bích Trần Thị Bích Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Trúc Linh Trần Thị Trúc Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Trợ lý, kế toán, HCNS Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hoài Thanh Nguyễn Thị Hoài Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Đào Nguyễn Thị Hồng Đào Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Thuyền Ka Thuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân may Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Quách Trà My Quách Trà My Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Trình độ: 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân may Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Cil K' Hòa Cil K' Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Không yêu cầu

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân tại ĐỨc Trọng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Mai Thị Loan Mai Thị Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hồng Thúy Nguyễn Hồng Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 12/12

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thị Hòa Hoàng Thị Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 53 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

02/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán tại Đức Trọng Mức lương mong muốn: 6.000.000
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nguyễn Thị Ngọc Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Làm giờ hành chính khu vực Hòa Bình Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đinh Thị Mỹ Nga Đinh Thị Mỹ Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: 12/12

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lầm giờ hành chính Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Quang Kiệt Lê Quang Kiệt Giới tính: Nam Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Mỹ Duyên Phạm Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NVVP, QA Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Pou Bry Đe Nis Pou Bry Đe Nis Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Không yêu cầu

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Thị Duyên Võ Thị Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Thu ngân, KCS Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Ái Nhiên Phan Thị Ái Nhiên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Ngọc Trinh Phạm Thị Ngọc Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: 12/12

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hứa Hoàng Phương Hứa Hoàng Phương Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

01/07/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV marketing, NVVP, quản lý Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH