DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Vũ Thị Thanh Vũ Thị Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: 12/12

30/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Làm việc liên quan đến tiếng Trung Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Trung Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

30/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phùng Thị Loan Phùng Thị Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Trình độ: Không yêu cầu

30/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Buồng phòng, có tham gia BHTN Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Quốc Khương Lê Quốc Khương Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trình độ: 12/12

29/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lao động phổ thông Mức lương mong muốn: 5.000.000
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Sầm Ngọc Phượng Uyên Sầm Ngọc Phượng Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

29/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Vũ Thị Minh Hương Vũ Thị Minh Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn: 5.000.000
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Lê Xuân Nguyễn Lê Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kế toán tổng hợp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Hoa Xiêm Lê Thị Hoa Xiêm Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Anh Minh Nguyễn Anh Minh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn: 5.000.000
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Thắm Phạm Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: marketting Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Báo chí/Biên tập Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Diệp Ka Diệp Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 10/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Tố Uyên Phạm Thị Tố Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 43 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kế toán trưởng, làm việc tại đạ huoai Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Phúc Ka Phúc Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: 10/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: làm phục vụ, bán hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Sáng Ka Sáng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: 10/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bán hàng theo ca Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Minh Hậu Nguyễn Minh Hậu Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: 12/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: phụ hồ, giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Hương Ka Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: 12/12

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: buồng phòng, chăm sóc cây Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Ngọc Hưng Võ Ngọc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 45 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán trưởng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán tài chính Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Đình Hưng Nguyễn Đình Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

28/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Hạnh Trần Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Trình độ: Không yêu cầu

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giúp việc nhà Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thị Ngân Hoàng Thị Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Làm giờ hành chính Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Giang Nam Nguyễn Giang Nam Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thanh Phong Lê Thanh Phong Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lái xe cũng được Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Chu Văn Thuyết Chu Văn Thuyết Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Q.A ở Đà Lạt Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Thìn Ka Thìn Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Công Thành Nguyễn Công Thành Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Không yêu cầu

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Bốc xếp Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Dải Ka Dải Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên, Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Dương Minh Châu Dương Minh Châu Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: 12/12

25/09/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân chế thực phẩm Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH