DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Vi Vân Trần Thị Vi Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

20/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kinh doanh Quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Quí Tùng Trương Quí Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

20/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Trần Trúc Linh Lê Trần Trúc Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

17/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: phiên dịch tiếng anh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

17/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: BP sản xuất Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Dung Lê Thị Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

17/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: bộ phẩn sản xuất Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Nhung Lê Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

17/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nguyên vật liệu Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Lan Chi Hoàng Lan Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

17/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên bộ phận sản xuất Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Thị Tuyết Hoa Ngô Thị Tuyết Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Việt Nam học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thảo Tâm Đặng Thảo Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Thùy Dung Lê Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Ánh Phượng Trần Thị Ánh Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Mai Linh Trần Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: 09/12

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Hoài Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: 12/12

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đào Thị Vân Đào Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: 12/12

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ninh Thị Gấm Ninh Thị Gấm Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Trình độ: 09/12

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thị Huệ Hoàng Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Mai Văn Nghĩa Mai Văn Nghĩa Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: 12/12

13/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Bé Bảy Nguyễn Văn Bé Bảy Giới tính: Nam Tuổi: 47 Trình độ: Không yêu cầu

13/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Bé Mười Lê Thị Bé Mười Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Không yêu cầu

13/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lao động phổ thông Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Triệu Thị Minh Ngọc Triệu Thị Minh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Mai Thị Thu Thảo Mai Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV Kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT K' Vũ K' Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 22 Trình độ: 12/12

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thị Chinh Hoàng Thị Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Huỳnh Thị Yến Nhi Huỳnh Thị Yến Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Kiều Thu Đặng Thị Kiều Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kỹ thuật dệt may Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị An Nguyễn Thị An Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Tiêu Thị Thu Hương Tiêu Thị Thu Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Thân Thị Trúc Phương Thân Thị Trúc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: NV Kho Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Thị Hiền Hà Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

10/01/2020

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Kế toán k yêu cầu kinh nghiệm, qua tết thì tốt Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bác sỹ đa khoa Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH