DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Thái Nhật Trường Thái Nhật Trường Giới tính: Nam Tuổi: 42 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Trung Hiếu Phan Trung Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Chung Ka Chung Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Hường Ka Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Àn Ka Àn Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Hịp Ka Hịp Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Rơi Trâm Mai Ka Rơi Trâm Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Hiền Ka Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Nhồm Ka Nhồm Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Trình độ: Không yêu cầu

20/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Văn Thị Vân Văn Thị Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Không yêu cầu

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hoàng Phong Nguyễn Hoàng Phong Giới tính: Nam Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Phi Nguyễn Văn Phi Giới tính: Nam Tuổi: 21 Trình độ: Không yêu cầu

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Hồng Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Thị Diễm Huệ Hồ Thị Diễm Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Văn Minh Trần Văn Minh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đoàn Thị Hoài  Mong Đoàn Thị Hoài Mong Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Không yêu cầu

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Lài Sen Lê Thị Lài Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Gồng Tâm Ý Gồng Tâm Ý Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: 12/12

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ka Hoi Ka Hoi Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT K' Vin K' Vin Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: Không yêu cầu

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Quang Anh Trương Quang Anh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

19/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thanh Trúc Phan Thanh Trúc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Trình độ: Không yêu cầu

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lục Kim Yến Lục Kim Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hương Lan Nguyễn Thị Hương Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Anh Tuyết Nhi Nguyễn Anh Tuyết Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 10/12

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Ngô Hồng Anh Thư Ngô Hồng Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 11/12

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: CÔNG NHÂN Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đinh Thành Được Đinh Thành Được Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê Thị Bích Trâm Lê Thị Bích Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: 12/12

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Đình Cảnh Nguyễn Đình Cảnh Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: 09/12 (Tốt nghiệp THCS)

16/04/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: công nhân Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH