DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Văn Quảng Trần Văn Quảng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trình độ: 12/12

18/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Thị Hồng Hạnh Trần Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đỗ Thị Mỹ Hà Đỗ Thị Mỹ Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Ngọc Vịnh Nguyễn Ngọc Vịnh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: xây dựng nhân viên kinh doanh Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm DUy Hải Phạm DUy Hải Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thanh Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Oanh Kiều Phạm Thị Oanh Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: 12/12

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đõ Thị Nguyệt Đõ Thị Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trình độ: Không yêu cầu

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương QUốc Minh Trương QUốc Minh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Phương Trang Nguyễn Thị Phương Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trình độ: Không yêu cầu

14/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Trưởng BP buồng phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

14/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Huỳnh Ry Huỳnh Ry Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: 12/12

14/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hoàng Thị Thùy Dung Hoàng Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

14/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Thanh Hằng Phạm Thị Thanh Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xuất nhập khẩu, ngân hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lê THị Sen Lê THị Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: 12/12

13/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT K'Hảo K'Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trình độ: 09/12

13/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đàm Thị Diễm Thu Đàm Thị Diễm Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

12/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Mỹ Dung Phạm Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

12/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Mầm non Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lục Văn Lâm Lục Văn Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: 12/12

12/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

12/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thảo My Nguyễn Thị Thảo My Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Không yêu cầu

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thảo Nhi Nguyễn Thị Thảo Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Trình độ: 10/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Công nhân Mức lương mong muốn: 5.000.000
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lại Quốc Dũng Lại Quốc Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: 09/12

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đặng Thị Như Uyên Đặng Thị Như Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

11/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Đức Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

08/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Trắc địa - Địa hình Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Thị Ngọc Trâm Trương Thị Ngọc Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

08/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Thị Thảo Uyên Hồ Thị Thảo Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trình độ: 10/12

08/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Vũ Văn Hăng Vũ Văn Hăng Giới tính: Nam Tuổi: 37 Trình độ: Không yêu cầu

08/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Võ Văn Hà Võ Văn Hà Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: 09/12

08/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Hữu Thành Nguyễn Hữu Thành Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trình độ: Không yêu cầu

08/01/2021

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: LĐPT bao ăn ở Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH