DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT

Tìm kiếm nâng cao
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Huỳnh Hải Lâm Huỳnh Hải Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: 12/12

18/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: lái xe C Mức lương mong muốn: 7000000
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lý Thị Phương Thảo Lý Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nv văn phòng Mức lương mong muốn: 6000000
Chuyên môn: Công nghệ môi trường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phạm Thị Tuyết Phương Phạm Thị Tuyết Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nv bán hàng, cv bán thời gian Mức lương mong muốn: 6000000
Chuyên môn: Bác sỹ y học dự phòng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Thị Thu Hiền Hà Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: buồng phòng Mức lương mong muốn: 6000000
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Vân Lành Nguyễn Thị Vân Lành Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: kế toán kho, NVVP Mức lương mong muốn: 6000000
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT LÝ KIM CANG LÝ KIM CANG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trình độ: 11/12

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 4 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT NGUYỄN THỊ HOA NGUYỄN THỊ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 50 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giáo viên THCS môn Địa hoặc Giáo viên mầm non Mức lương mong muốn: 5.000.000
Chuyên môn: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT ĐINH VĂN THOẠI ĐINH VĂN THOẠI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trình độ: 11/12

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hồng Oanh Nguyễn Thị Hồng Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

15/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng, thư viện thiết bị, quản nhiệm Mức lương mong muốn: 5.000.000
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Bùi Thị Lâm Bùi Thị Lâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

14/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: thu mua,nông nghiệp Mức lương mong muốn: 6000000
Chuyên môn: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Hải Yến Hồ Hải Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: nhân viên marketing, nv sự kiện Mức lương mong muốn: 6000000
Chuyên môn: Kinh tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Quảng Đại Lực Quảng Đại Lực Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Xây dựng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Lưu Nữ Kiều Vân Lưu Nữ Kiều Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tìm việc hành chính nhân sự, nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xã hội học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Thân Thị Thúy Thân Thị Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: 12/12

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: phục vụ Mức lương mong muốn: 5000000
Chuyên môn: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đỗ Quý Hiếu Đỗ Quý Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 0 Trình độ: Không yêu cầu

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: giao hàng Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện tử-Viễn thông Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Thi Nguyễn Thị Thi Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

13/11/2019

Khu vực làm:
- Thị trấn D'Ran, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Công việc mong muốn: Nhân viên văn phòng Mức lương mong muốn: 6.000.000
Chuyên môn: Thiết kế/Mỹ thuật Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Thị Bảo Trâm Hồ Thị Bảo Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tổng đài, lễ tân Mức lương mong muốn: 5
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Cao Thị Quế Cao Thị Quế Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Trình độ: Không yêu cầu

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Lễ tân Mức lương mong muốn: 5
Chuyên môn: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Huệ Nguyễn Văn Huệ Giới tính: Nam Tuổi: 35 Trình độ: Sơ cấp nghề

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tìm việc lái xe nhẹ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Bảo vệ - Vệ sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trương Thị Như Quỳnh Trương Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tìm việc kế toán, đà lạt hoặc bảo lộc Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Trần Văn Hồng Trần Văn Hồng Giới tính: Nam Tuổi: 52 Trình độ: 12/12

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tìm việc bảo vệ Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Chu Vinh Hoang Chu Vinh Hoang Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trình độ: Sau Đại học (Thạc sỹ; Tiến sỹ)

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Giám đốc, CEO, COO,…. Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ sau thu hoạch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

13/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Tìm việc hành chính nhân sự Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Phan Thị Thu Vân Phan Thị Thu Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp

12/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hồ Ngọc Quỳnh Trâm Hồ Ngọc Quỳnh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Trình độ: 12/12

12/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Lao động phổ thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Nguyễn Văn Cương Nguyễn Văn Cương Giới tính: Nam Tuổi: 25 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

12/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Hà Văn Hiếu Hà Văn Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 28 Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng

12/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Huỳnh Thị Hoàng Yến Huỳnh Thị Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trình độ: Không yêu cầu

12/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Kế toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH NGƯỜI TÌM VIỆC MỚI NHẤT Đồng Diệp Chi Thiện Đồng Diệp Chi Thiện Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Công việc mong muốn: Mức lương mong muốn:
Chuyên môn: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 tháng