Công ty TNHH Trang Trại Langbiang

  • 09/07/2024
  • 274

Số lượng     Tên công việc

1                  Tư vấn kỹ thuật

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Công ty TNHH Trang Trại Langbiang
  2. Mã số đăng ký/Mã số thuế: 580045695

Loại hình: sản xuất nông nghiệp

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất hoa, rau

Địa chỉ:87 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7 – Đà Lạt – Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Đặng Lý Bích Trâm

Chức vụ: nhân viên văn phòng

Số điện thoại:0343.98.97.97/ 0263.382.1234

Mail: danglybichtram182@gmail.com

Thời gian tuyển dụng: 18/06/2024 – 02/07/2024

  1. Thông tin tuyển dụng

Số lượng

Mô tả

Kinh nghiệm

Nơi làm việc

Lương

1

Chức danh công việc: Tư vấn kỹ thuật

- Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm): từ 1/9/2024 đến 30/8/2026

Chuyên môn: chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ trong tạo và chọn giống hoa. Chuyên viên ngành nông nghiệp có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực chiếu xạ tạo giống đột biến.

Công ty TNHH Trang Trại Langbiang (87 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phường 7 – Đà Lạt – Lâm Đồng)

5.000.000đ/tháng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin