Trung tâm anh ngữ NewStar

  • 09/07/2024
  • 254

Tên công việc        Số lượng

Giáo viên              2

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: Trung tâm anh ngữ NewStar

Mã số đăng ký/Mã số thuế85234072-42

Loại hình: giáo dục

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: dạy ngoại ngữ

Địa chỉ:106, Nguyễn Tất Thành, Đạtẻh, Đạtẻh, Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tênNguyễn Đức Quảng

Chức vụ:Quản lý

Số điện thoại:0981308880

Mail:kimdong.ndquang@gmail.com

Thời gian tuyển dung:trước tháng 12/2024

 

  1. Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu

Quyền lợi

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

Phúc lợi

  1. Giáo viên

2

Dạy tiếng anh cho trẻ em và học sinh các cấp.

Cao đẳng trở lên

B

B2 hoặc ielts

 

 

 

Trung tâm NewStar Đạ tẻh

Từ 12 đến 30 triệu 1 tháng.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin