Trung tâm Ngoại ngữ WAY TO SUCCESS

  • 03/07/2024
  • 312

 Tuyển dụng giáo viên bản xứ giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Trung tâm Ngoại ngữ WAY TO SUCCESS tuyển dụng giáo viên bản xứ giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm, bắt đầu làm việc sớm nhất có thể.

Các lớp giảng dạy bao gồm lớp trẻ em, người lớn, luyện thi IELTS và giao tiếp. Giáo viên tham gia giảng dạy có cơ hội tốt để phát triển chuyên môn cũng như tham gia huấn luyện tại các hội thảo quốc tế uy tín.

* Mô tả công việc:

- Giảng dạy các lớp theo phân công (chủ yếu cuối tuần và buổi tối)

- Hợp tác với giáo viên Việt Nam để tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

* Yêu cầu:

- Người bản xứ nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, có ít nhất bằng cử nhân về giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ học ứng dụng hoặc tương tự. Nếu bằng cử nhân không liên quan đến chuyên môn giảng dạy tiếng Anh, cần có một chứng chỉ về giảng dạy tiếng Anh đi kèm (TEFL, CELTA, v.v.)

- Đam mê giảng dạy và kiên nhẫn với trẻ em

- Tinh thần trách nhiệm cao

Nếu có nhu cầu ứng tuyển, kính mời quý thầy cô nộp CV, thư xin việc và các giấy tờ liên quan đến email waytosuccessflc@gmail.com (Ms Kiều), hạn chót là 25/07/2024.

Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ WAY TO SUCCESS

Số 129 đường Trần Quốc Toản, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0913 558 660

NATIVE ENGLISH-SPEAKING TEACHER RECRUITMENT

WAY TO SUCCESS foreign language center is looking for native English-speaking teachers to start immediately at our Center.

The classes available for teaching range from children’s to IELTS and Communication. Teachers are provided with the opportunities to develop professionally as well as training at international workshops.

* Job Description:

- Teach classes with fixed schedules and pay class visits (mostly during weekends and in the evening)

- Cooperate with Vietnamese teachers to organize English-speaking extra-curricular activities

- Salary: negotiable during interview

*Requirements:
- Native English speakers with at least a bachelor degree of English Teacher Education, TESOL, English Language, Applied Linguistics and the like. If the bachelor degree is irrelevant to the teaching position, a TESOL certificate should be accompanied (TEFL, CELTA,etc.)
- A passion for teaching and patience when working with children

- A strong sense of responsibilities

Should you wish to apply, please email your CV, cover letter and relevant documents to waytosuccessflc@gmail.com (Ms Kieu) no later than July 25, 2024.

 Add: No. 129 Tran Quoc Toan Street, Ward B’Lao, Bao Loc City, Lam Dong Province

TEL: 0913 558 660