CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TƯƠI KHANH BÍCH

  • 29/03/2024
  • 531

Tên công việc                       Số lượng

Giám đốc điều hành             1

PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

  1. Tên đơn vị, doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TƯƠI KHANH BÍCH

Mã số đăng ký/Mã số thuế:        5800427223

Loại hình: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:  Nông nghiệp công nghệ cao

Địa chỉ: Thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

  1. Người liên hệ:

Họ tên: Nguyễn Thị Yến

Chức vụ:   Nhân viên

Số điện thoại:   094 219 1768

Mail:    Congtykhanhbich@gmail.com

Thời gian tuyển dụng:     Từ ngày 27/3/2024 đến ngày 30/4/2024

 

  1. Thông tin tuyển dụng

 

Tên công việc

Số lượng

Mô tả

Trình độ

Tin học

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Tuổi

Giới tính

Nơi làm việc

Lương

  1. Giám đốc điều hành

1

  • Điều hành hoạt động sản xuất kinh Doanh tại trang trại;
  • Quản lý nhân sự, tài chính, kế toán tại dự án
  • Đại diện Công ty theo giấy ủy quyền làm việc với các cơ quan nhà nước, đối tác nước ngoài.
  • Chịu trách nhiệm với Ban giám đốc, Cổ đông về kết quả sản xuất kinh Doanh của Công ty.

 

Đại học trở lên

Tốt

Thành thạo tiếng Anh, Thái

05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

<50

nam

Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng

40.000.000 đ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Người cấp thông tin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Yến