CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CASA ĐÀ LẠT

  • 14/03/2024
  • 967

Giáo viên Tiếng Anh ( Người nước ngoại)           3 (người)

 Bảo mẫu       4 (người)

Tạp vụ             2 (người)

1. Tên doanh nghiệp/ đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CASA ĐÀ LẠT – CASA DEI SOL MONTESSORI ĐÀ LẠT

2. Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh chính: Mầm non tư thục

3. Địa chỉ: 206/12 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

4. Điện thoại: 0913248272 Fax:…………………………5. Email: ………………………… Website: khanhchi0602@gmail.com

6. Người đại diện: Phan Thị Kiều Oanh .  Chức vụ: Giám Đốc Điện thoại: 0913248272 ( CHI) Email:      

7. Các vị trí việc làm cần giới thiệu/cung ứng lao động:

Vị trí việc làm

Số
 lượng

Giới

tính

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

Chiều cao
/cân nặng

Năm
kinh nghiệm

Thời gian
làm
việc

Nơi  làm việc

Giáo viên Tiếng Anh ( Người nước ngoại)

Nữ

ĐH 

Bắt buộc

Không yêu cầu 

2-3 năm 

 Full time

 CS1 : 27 Bis Hùng Vương, P10, Đà Lạt

CS2 : 11 đường 3/4, P3, Đà Lat

CS3 : Lô 11 Lý Nam Đế , P8, Đà Lạt

 Bảo mẫu

 4

Nữ

 LĐPT

Ưu tiên

Không yêu cầu

Không yêu cầu 

 Trên 1 năm

 Full time

CS1 : 27 Bis Hùng Vương, P10, Đà Lạt

CS2 : 11 đường 3/4, P3, Đà Lat

CS3 : Lô 11 Lý Nam Đế , P8, Đà Lạt

Tạp vụ 

 2

Nữ

 LĐPT

Không yêu cầu

Không yêu cầu

Không yêu cầu 

 Không yêu cầu

 Giờ hành chính

CS2 : 11 đường 3/4, P3, Đà Lat

CS2 : 11 đường 3/4, P3, Đà Lat

CS3 : Lô 11 Lý Nam Đế , P8, Đà Lạt