GOLDEN IMPERIAL HOTEL TUYỂN DỤNG

  • 06/11/2023
  • 1156

I/ Back office Department (Bộ phận hành chính)

II/ Accommodation Department (Bộ phận lưu trú)

III/  (Bộ phận F&B)

IV/ (Tổng quản lý khách sạn)

I/ Back office Department (Bộ phận hành chính)

- Marketing Executive (Chuyên viên Marketing) (HCMc)

- Sales Executive (Chuyên viên Sales) (HCMc)

- Hr Supervisor (Giám sát nhân sự)

- Administrator & Medical Staff (Nhân viên Hành chính kiêm y tế)

- IT Manager/It Executive (Trưởng bộ phận CNTT/Chuyên viên IT)

- Accountant (Chuyên viên kế toán)

- Storekeeper (Thủ kho)

- Purchasing Supervisor/Purchasing executive (Giám sát mua hàng/Chuyên viên mua hàng)

- Restaurant Cashier (Nhân viên thu ngân FB)

- Security Supervisor/Security Guard (Giám sát an ninh/ Nhân viên an ninh)

- Chief Engineer/Engineering Staff (Trưởng bộ phận kỹ thuật/Nhân viên kỹ thuật)

II/ Accommodation Department (Bộ phận lưu trú)

- Recceptionist (Nhân viên lễ tân)

- Bellman (Nhân viên hành lý)

- Assistant Housekeeping Manager & Housekeeping Attendant

(Trợ lý buồng phòng & Nhân viên buồng phòng)

- Public Area Attendant (Nhân viên Vệ sinh công cộng)

- Laundry Captain (Tổ trưởng giặt là)

III/  (Bộ phận F&B)

- Trưởng bộ phận hành chính nhà hàng

- Captain Of Restaurant (Trưởng ca nhà hàng)

- Nhân viên phục vụ (nhà hàng)

- Trưởng bộ phận quầy bar/bars

- Bartender (Nhân viên pha chế)

- Chef (Bếp trưởng)

Trưởng ca bếp/ Tổ trưởng bếp

Nhân viên phụ bếp

Nhân viên tạp vụ

IV/ Tổng quản lý khách sạn