Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023

  • 18/10/2023
  • 485

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 (từ tính ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023) và 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

 

Kết quả tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thất nghiệp quý III/2023 (từ tính ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023) và 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

  

 Đánh giá tình hình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp:

    So với quý trước, thất nghiệp quý III giảm về số lượng và biến động về tỷ lệ. Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong quý III năm 2023 là 2.049 người, giảm 10,44% so với cùng kỳ năm 2022 (2.058 người). Số lượng người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.975 người, tăng 1,54% so với cùng kỳ năm ngoái (1.945 người).

      Tính chung 9 tháng năm 2023, lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 5.843 người giảm 6,04% so với cùng kỳ năm trước và lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng giảm 11,17% so với cùng kỳ năm trước.

      Trong đó tập trung người lao động thất nghiệp là do đơn phương chấm dứt HĐLĐ, chiếm 99%. Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ chiếm 55,29%. Ngành thất nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành sau: Hoạt động dịch vụ khác; nông nghiệp; xây dựng; vận tải; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. Nghề thất nghiệp chủ yếu là: Nghề nghiệp khác; bán hàng; lao động làm vườn; lái xe; kế toán; bảo vệ.

(Số liệu trích nguồn từ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Trung tâm DVVL Lâm Đồng)