No Mi Ni Hom Tays tuyển dụng:

  • 21/12/2022
  • 4670

01 nữ bồng phòng

(Thời gian làm việc từ 7h30 đến 5h; mức lương 6,5 đến 7 triệu/ tháng)

- Địa chỉ Số 4 Nguyễn Khuyến, Phường 5, Đà Lạt

- Điện thoại: 09030864, gặp chị Oanh