Công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC Đà Lạt tuyển dụng:

  • 20/12/2022
  • 4707

1. Nhân viên checker QC

2. Công nhân vườn thủy canh

3. Công nhân xưởng

1. Nhân viên checker QC

yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Công nghệ Thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và các ngành liên quan

2. Công nhân vườn thủy canh: 2 người

công việc: Trồng và chăm sóc vườn rau thủy canh

3. Công nhân xưởng: 10 người

Địa chỉ: Thôn Nam Hiệp, xã Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng

MST: 5800419159

Mail: yen@asuzacfoods.vn