GARAGE VIỆN BƠM BÉC DẦU CẦN TUYỂN:

  • 01/11/2022
  • 5746

- Thợ máy (2 nam, lương 12-15 triệu/ tháng);

- Phụ máy.

Mọi chi tiết liên hệ anh Linh, sđt: 0975 907 959

Địa chỉ làm việc: 44 Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt

- Thợ máy (2 nam kinh nghiệm 1 năm trở lên, kỹ năng làm việc nhóm)

 lương 12-15 triệu/ tháng + Thưởng doanh số

- Phụ máy.

Mọi chi tiết liên hệ anh Linh, sđt: 0975 907 959

Địa chỉ làm việc: 44 Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt