CÔNG TY TNHH VIỆT FARM CẦN TUYỂN:

  • 24/06/2022
  • 6650

- Hành chính nhân sự;- Công nhân tưới rau;- Kế toán bán hàng;- Kế toán mua hàng.

Mọi chi tiết liên hệ chị Phương: 0263 3549 934 - gọi giờ hành chính.

- Hành chính nhân sự (Trình độ ĐH chuyên ngành luật hoặc quản trị kinh doanh);

- Công nhân tưới rau (LĐPT);

- Kế toán bán hàng;

Yêu cầu: Trình độ TC trở lên chuyên ngành kế toánTập hợp chứng từ, lập bảng kê, và xuất hóa đơn cho khách hàng. Nhắc nợ khách hàng, lập báo cáo;

- Kế toán mua hàng. Yêu cầu: 

+ Tập hợp chứng từ mua hàng,  cập nhật giá mua hàng từ phòng mua hằng ngày, cho từng nhà cung cấp.
+ Nhập liệu dữ liệu mua hàng trên hệ thống phần mềm hằng ngày.

+ Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp theo chu kỳ 15 ngày/lần hoặc 1 tháng 1/lần tùy nhà cung cấp.

+ Lên dự toán, đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp theo quy trinh thanh toán đã được phòng mua thống nhất với nhà cung cấp từ trước.
+ Trình đề xuất thanh toán cho nhà cung cấp khi đến hạn cho trưởng phòng kế toán. Ký các chứng từ nhập, xuất, tồn kho hàng ngày do tủ kho đề xuất
+ Xử lý và kiểm soát chứng từ. Kiểm kê kho. Đối chiếu dữ liệu với thủ kho.

Mọi chi tiết liên hệ chị Phương: 0263 3549 934 - gọi giờ hành chính