XƯỞNG MỘC TRỌNG TÍN CẦN TUYỂN:

  • 08/06/2022
  • 4802

- Nhân viên thiết kế;

- Thợ mộc;

- Học việc.

Mọi chi tiết vui lòng liên hê sđt: 0913.743.886 - Anh Trọng Tín

- 01 nhân viên thiết kế. Lương từ 10-15 triệu/tháng;

-  04 thợ mộc . Lương từ 8-12 triệu/tháng;

- 02 học việc. Lương tư 3-5 triệu/tháng

Thời gian làm việc sáng từ 7h30 - 11h30; chiều: 13h-17h.

Mọi chi tiết vui lòng liên hê sđt: 0913.743.886 - Anh Trọng Tín