CÔNG TY ĐĂNG VIỆT PHỤNG TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SAU:

  • 12/05/2022
  • 3481

1. Trưởng bộ phận Lễ tân (01 người);

2. Lễ tân (04 người);

3. Kế toán tổng hợp nội bộ (01 người);

4. Buồng phòng (02 người);

5. Phục vụ Nhà hàng ăn sáng (02 người);

6. Pha chế (03 người);

7.  Phục vụ bàn (03 người).

Vui lòng liên hệ qua email thaopn1908@gmail.com hoặc số điện thoại zalo trực tiếp của Thảo: 03.3338.3338.

** Khách sạn 3 sao ROY DALA 

Địa chỉ: 10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Đà Lạt

Tuyển dụng:

1. Trưởng bộ phận Lễ tân (01 người)

- Nam. nữ dưới 45 tuổi

- Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu từ 02 năm , vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp tốt, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc 8.5/ ca (bao gồm 30p ăn trong ca), làm việc ca hành chính hoặc linh động xoay ca sáng-chiều tùy ngày

- Lương từ 9.000.000 - 12.000.000đ/ tháng ((tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

2. Lễ tân (04 người)

- Nam. nữ dưới 35 tuổi

- Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm (chưa có sẽ được đào tạo), vi tính văn phòng, tiếng anh giao tiếp căn bản, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc 8.5/ ca (bao gồm 30p ăn trong ca), linh động xoay ca sáng-chiều-đêm (nữ không làm ca đêm). Ưu tiên tuyển nam làm cố định ca đêm.

 - Lương học việc/ thử việc từ 5.000.000đ/ tháng trở lên (tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng, tip

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

3. Kế toán tổng hợp nội bộ (01 người)

- Nam/ nữ

-  Yêu cầu: có kinh nghiệm tối thiểu từ 02 năm, vi tính văn phòng, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc giờ hành chính (8.5 tiếng, bao gồm 30p ăn trong ca)

- Lương từ 7.000.000 - 10.000.000đ/ tháng ((tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

4. Buồng phòng (02 người)

- Nam/ nữ dưới 50 tuổi

- Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm, sức khỏe tốt, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc theo ca giờ hành chính (8.5 tiếng/ ca, bao gồm 30p ăn trong ca)

- Lương học việc/ thử việc từ 5.000.000đ/ tháng trở lên (tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng, tip

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

5. Phục vụ Nhà hàng ăn sáng (02 người)

- Nam/ nữ dưới 35 tuổi

- Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm, sức khỏe tốt, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc 8.5/ ca (bao gồm 30p ăn trong ca), bắt đầu từ 6h00 sáng

- Lương học việc/ thử việc từ 5.000.000đ/ tháng trở lên (tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng, tip

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

** Quán cafe sân vườn ROY VILLA - COFFEE

Địa chỉ: 27 Trần Bình Trọng, Phường 5, Đà Lạt

Tuyển dụng:

1. Pha chế (03 người)

- Nam/ nữ dưới 35 tuổi

- Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm, sức khỏe tốt, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc 8.5/ ca (bao gồm 30p ăn trong ca),  linh động xoay ca sáng-chiều   

- Lương học việc/ thử việc từ 5.000.000đ/ tháng trở lên (tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng, tip

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

2. Phục vụ bàn (03 người)

- Nam/ nữ dưới 30 tuổi

- Yêu cầu: ưu tiên có kinh nghiệm, sức khỏe tốt, thật thà, siêng năng, không vướng bận gia đình, chịu được áp lực công việc

- Làm việc 8.5/ ca (bao gồm 30p ăn trong ca),  linh động xoay ca sáng-chiều   

- Lương học việc/ thử việc từ 5.000.000đ/ tháng trở lên (tùy kinh nghiệm), chưa bao gồm tiền cơm ca, thưởng, tip

- Ngày nghỉ OFF tuần: 02-04 ngày tùy loại hợp đồng

- Được đóng BHXH, có ngày nghỉ phép khi ký hợp đồng chính thức

Vui lòng liên hệ qua email thaopn1908@gmail.com hoặc số điện thoại zalo trực tiếp của Thảo: 03.3338.3338