Thông Báo Tuyển ứng viên Đi học tập làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

  • 05/04/2022
  • 1723

Cục Quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo chương trình tuyển chọn 160 ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức.