BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG CẦN TUYỂN

  • 22/03/2022
  • 6604

- Chuyên viên kế toán, cán sự kế toán;

- Nhân viên kinh doanh;

- Hành chính công;

- Công nhân Khai thác bưu chính;

- Công nhân Lái xe bưu chính nội tỉnh, liên tỉnh

- Bưu tá (nhân viên phát bưu gửi);

- Khai thác viên;

- Giao dịch viên.

vLiên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, 14 Quang Trung, phường 9 - Đà Lạt.
vĐiện thoại liên hệ: 02633.550.562 – 0933.620.145- 0941666779 (giờ hành chính)

     1. Vị trí: Chuyên viên Kế toán, Cán sự Kế toán

- Số lượng: 03 người.

- Địa điểm làm việc: Phòng Tài chính – Kế toán Bưu điện tỉnh (01 người), Bưu điện huyện Đức Trọng (02 người) trực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán hệ chính quy (riêng làm việc tại Phòng tài chính – Kế toán Bưu điện tỉnh tốt nghiệp Đại học Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán hệ chính quy)

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng Anh trình độ A1 trở lên; Chứng chỉ CNTT cơ bản trở lên.

- Độ tuổi: Nam, Nữ dưới 30 tuổi.

- Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc; Ưu tiên nam giới và người đã có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán.

2. Vị trí: Giao dịch viên

- Số lượng: 21 người.

- Địa điểm làm việc: Bưu điện huyện Cát Tiên (01 người), Đạ Tẻh (01 người), Đạ Huoai (01 người),  Bảo Lộc (05 người), Bảo Lâm (03 người), Di Linh (02 người), Lâm Hà (02 người), Đức Trọng (03 người), Lạc Dương (01 người) và Đà Lạt (02 người) trực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp nghề Bưu chính trở lên hoặc Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành khác.

-Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng anh trình độ A1 trở lên; Chứng chỉ CNTT cơ bản trở lên.

- Độ tuổi: Nữ dưới 27 tuổi; Nam dưới 30 tuổi.

- Ngoại hình dễ nhìn; chiều cao tối thiểu 1m55 đối với nữ và 1m65 đối với nam; Ưu tiên nam giới.

3. Vị trí: Nhân viên Kinh doanh

- Số lượng: 07 người.

- Địa điểm làm việc: Bưu điện huyện Đức Trọng (03 người), Đơn Dương (01 người), Di Linh (01 người), Đạ Huoai (01 người), Cát Tiên (01 người) trực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Trung cấp nghề Bưu chính trở lên hoặc Cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành khác.

- Trình độ tin học: Chứng chỉ CNTT cơ bản trở lên.

- Độ tuổi: Nam, nữ dưới 30 tuổi.

- Ngoại hình khá và có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc; Ưu tiên nam giới và người đã có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 trở lên và đam mê công việc kinh doanh, tiếp thị, bán hàng.

4. Vị trí: Nhân viên Hành chính công

- Số lượng: 01 người

- Địa điểm làm việc Bưu điện huyện Đam Rông (01 người).

-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế Tài chính – Kế toán, hoặc chuyên ngành Luật, Đất đai...

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng anh trình độ A1 trở lên; Chứng chỉ CNTT cơ bản trở lên.

- Độ tuổi: Nữ dưới 27 tuổi; Nam dưới 30 tuổi;

- Ngoại hình dễ nhìn, sức khỏe tốt: Chiều cao tối thiểu 1m55 (Nữ). 1m65 (Nam); Ưu tiên nam giới.

5. Vị trí: Công nhân Khai thác bưu chính

- Số lượng: 07 người.

- Địa điểm làm việc: Bưu điện huyện Đạ Huoai (01 người), Đà Lạt (02 người) và Trung tâm Khai thác - Vận chuyển tỉnh Đức Trọng (04 người) trực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Trình độ tin học: Chứng chỉ CNTT cơ bản trở lên.

- Độ tuổi: Nữ dưới 27 tuổi; Nam dưới 30 tuổi.

- Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc (tăng ca, tăng kíp theo mùa vụ); Ưu tiên Nam, người có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 trở lên.

6. Vị trí: Công nhân Lái xe bưu chính nội tỉnh, liên tỉnh

 - Số lượng: 04 người.

 - Địa điểm làm việc: Bưu điện TP Đà Lạt (01 người), BĐH Đức Trọng (01 người), Trung tâm Khai thác vận chuyển tỉnh Đức Trọng (02 người) trực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT trở lên, được đào tạo về nghiệp vụ lái xe ô tô và có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.

 - Độ tuổi: Nam dưới 30 tuổi.

 - Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc.

7. Vị trí : Bưu tá (Nhân viên phát bưu gửi)

- Số lượng: 16 người

- Địa điểm làm việc: Bưu điện TP Đà Lạt (03 người), Lạc Dương (01 người), Đơn Dương (01 người), Đức Trọng (02 người), Lâm Hà (01 người), Di Linh (02 người), Bảo Lâm (01 người), Bảo Lộc (02 người), Đạ Huoai (01 người), Đạ Tẻh (01 người), Cát Tiên (01 người) trực thuộc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ THPT trở lên, sử dụng thành thạo smartphone và các ứng dụng phần mềm.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyển phát  hàng hóa, bưu gửi;

- Độ tuổi: Từ 18 - 35 tuổi, Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ưu tiên nam giới, người đã có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 trở lên.

vLiên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, 14 Quang Trung, phường 9 - Đà Lạt.
vĐiện thoại liên hệ: 02633.550.562 – 0933.620.145- 0941666779 (giờ hành chính)