ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

  • 18/03/2022
  • 919

Nghiệp vụ quản lý nhà hàng – khách sạn (1,5 tháng)

Chế biến món ăn sáng thông dụng (1,5 tháng)

Tỉa cơ bản

Bánh Âu cơ bản

Bánh Á cơ bản

Pha chế Trà, Cà phê

Pha chế Cocktail

Pha chế Mocktail

Chế biến món ăn Âu cơ bản

Trang điểm thẩm mỹ cơ bản

  1. ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Nghiệp vụ quản lý nhà hàng – khách sạn (1,5 tháng)

Chế biến món ăn sáng thông dụng (1,5 tháng)

Tỉa cơ bản

Bánh Âu cơ bản

Bánh Á cơ bản

Pha chế Trà, Cà phê

Pha chế Cocktail

Pha chế Mocktail

Chế biến món ăn Âu cơ bản

Trang điểm thẩm mỹ cơ bản