GIẤY MỜI : Tham dự phiên giao dịch việc làm ngày 27/3/2022

  • 17/03/2022
  • 496

Giấy mời : Tham dự phiên giao dịch việc làm .

Thời gian : vào lúc 8h00 đến 11h00 , ngày 27/3/2022 ( chủ nhật)

Địa điểm : Trường THPT Lê Lợi ,Số 83 đường 2 tháng 4 ,Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Tỉnh lâm Đồng