Chi nhánh kỹ thuật Viettel Lâm Đồng

  • 16/03/2022
  • 1426

Cần Tuyển :

+ 20  nam :Nhân viên kỷ thuật viển thông .Yêu cầu :  Trung cấp điện tử viễn thông, điện, CNTT (10-15 triệu /tháng)

+2 Giám Đốc Kinh Doanh .Yêu cầu : Đại Học QTKD, Marketing (12-20 triệu /tháng)

+3 kỷ sư xây dựng  .Yêu cầu : Đại Học Xây dựng.(10-15 triệu /tháng)

* Địa chỉ : 39 Hùng Vương , phường 9 , Đà lạt ,Lâm Đồng .

* Số Điện thoại: 0868293838 ( Anh Thiệu)

 

Cần Tuyển :

+ 20  nam :Nhân viên kỷ thuật viển thông .

-Yêu cầu :  Trung cấp điện tử viễn thông , điện , CNTT

- Mô tả công việc :Quản lý và phát triển hạ tầng Viễn thông 

- Nơi làm việc : Tỉnh Lâm Đồng

- Thời gian làm việc : Toàn thời gian 

- Thu nhập : 10-15 triệu /tháng

+2 Giám Đốc Kinh Doanh 

-Yêu cầu : Đại Học QTKD , Marketing

-Mô tả công việc: phát triển, quản lý kinh doanh toàn Huyện 

- Nơi làm việc :Lâm Hà-Đức Trọng.

- Thời gian làm việc : Toàn thời gian 

- Thu nhập : 12-20 triệu /tháng

+3 kỷ sư xây dựng  

-Yêu cầu : Đại Học Xây dựng.

-Mô tả công việc: + Giám sát công trình .

                           + Báo cáo chất lượng Công trình.

                           + Tư Vấn Khách hàng.

- Nơi làm việc : Di Linh -Đateh

- Thời gian làm việc : Toàn thời gian 

- Thu nhập : 10-15 triệu /tháng

* Địa chỉ : 39 Hùng Vương , phường 9 , Đà lạt ,Lâm Đồng .

* Số Điện thoại: 0868293838 ( Anh Thiệu)