CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SCAVI LÂM ĐỒNG CẦN TUYỂN

  • 03/03/2022
  • 3351

- 500 Nhân viên vận hành máy may công nghiệp. Lương thưởng hấp dẫn, được hưởng đầy đủ các chế độ của nhà nước và công ty.

Liên hệ: 0784986396 - Anh Vinh