CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP

  • 24/02/2022
  • 3748

- Công nhân nam:  Quay cắt; đóng thùng máy cắt, máy thổi, phụ kho; Công nhân nữ: Phòng sạch, may, ép, bao bì đóng gói

- Quản lý sản xuất (ưu tiên nam trình độ CĐ trở lên khối ngành kinh tế, kỹ thuật);

- Trợ lý sản xuất (ưu tiên nữ trình độ CĐ trở lên, ưu tiên khối ngành kinh tế).

Thu nhập từ 6-11 triệu/tháng. Liên hệ: 02633727416 - nhấn phím 0 gặp phòng nhân sự

- Công nhân nam:  Quay cắt; đóng thùng máy cắt, máy thổi, phụ kho; Công nhân nữ: Phòng sạch, may, ép, bao bì đóng gói

- Quản lý sản xuất (ưu tiên nam trình độ CĐ trở lên khối ngành kinh tế, kỹ thuật);

- Trợ lý sản xuất (ưu tiên nữ trình độ CĐ trở lên, ưu tiên khối ngành kinh tế).

Thu nhập từ 6-11 triệu/tháng. Liên hệ: 02633727416 - nhấn phím 0 gặp phòng nhân sự