LA SAPINETTE HOTTEL DALAT CẦN TUYỂN

  • 17/02/2022
  • 2757

- 01 Nhân viên kinh doanh mảng tiệc và sự kiện +  01 Nhân viên kinh doanh mảng online và đặt phòng;

- Nam lễ tân; 01 tổ trưởng bếp tiệc + 01 nhân viên phụ bếp + 02 nhân viên buồng phòng

Liên hệ: Sđt: 0903183377 - Chị Giao/ 092 7270011 - Chị Nguyên.

- 01 Nhân viên kinh doanh mảng tiệc và sự kiện + 01 nhân viên kinh doanh mảng online và đặt phòng

Trình độ CĐ trở lên chuyên ngành quản trị NH-KS, marketing, QTKD, 1 năm kinh nghiệm. Tuổi từ 23-35. Lương từ 6-7 triệu/tháng

- 01 Nhân viên lễ tân (nam) 

Trình độ CĐ trở lên 01 năm kinh nghiệm, tuổi từ 23-35. Lương 5-5,5 triệu/tháng

- 01 tổ trưởng bếp tiệc + 01 nhân viên phụ bếp

Trình độ Sơ cấp trở lên, 1 năm kinh nghiệm. Lương tổ trưởng bếp tiệc: 7 trieeujthangs, phụ bếp 4,5-5 triệu/tháng

- 02 Nhân viên buồng phòng

LĐPT không cần kinh nghiệm tuổi từ 20-45. Lương 4,5 - 5  triệu/tháng.

Liên hệ: 01 Phan Chu Trinh, P9, Tp Đà Lạt . Sđt: 0903183377 - Chị Giao/ 092 7270011 - Chị Nguyên.