THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG NHẬT (MIỄN PHÍ)

  • 14/02/2022
  • 1261

Nhằm trang bị ngoại ngữ, kiến thức cần thiết, nâng cao khả năng cạnh tranh cho lao động tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng khai giảng lớp tiếng Nhật (Miễn phí) theo chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau: