CÔNG TY CP GIÁO DỤC MIỀN ĐÔNG CẦN TUYỂN

  • 14/02/2022
  • 2784

- Trợ lý giám đốc ( ĐH chuyên ngành QTKD). Lương thỏa thuận

- Nhân viên kinh doanh (ĐH ngành tài chính, QTKD...). Am hiểu thị trường khu vực Tây Nguyên Lương thỏa thuận

- Trợ lý kinh doanh (ĐH ngành tài chính, QTKD...). Am hiểu thị trường khu vực Tây Nguyên Lương thỏa thuận

Liên hệ: 0939240254 - Chị Hiền

- Trợ lý giám đốc ( ĐH chuyên ngành QTKD). Lương thỏa thuận

- Nhân viên kinh doanh (ĐH ngành tài chính, QTKD...). Am hiểu thị trường khu vực Tây Nguyên Lương thỏa thuận

- Trợ lý kinh doanh (ĐH ngành tài chính, QTKD...). Am hiểu thị trường khu vực Tây Nguyên Lương thỏa thuận

Liên hệ: 0939240254 - Chị Hiền