CÔNG TY CỔ PHẦN SANDALS CẦN TUYỂN

  • 14/02/2022
  • 2660

- Nhân viên thu ngân quầy vé tư vấn dịch vụ cho Spa. Luowgn: 5,5 triệu/tháng

- Nhân viên kĩ thuật viên Spa, chưa có kinh nghiệm được đào tạo. Lương thỏa thuận

Liên hệ: 0908300220 - Chị Hương

- Nhân viên thu ngân quầy vé tư vấn dịch vụ cho Spa. Luowgn: 5,5 triệu/tháng

- Nhân viên kĩ thuật viên Spa, chưa có kinh nghiệm được đào tạo. Lương thỏa thuận

Liên hệ: 0908300220 - Chị Hương