CÔNG TY CP MINH HOÀNG LÊ TUYỂN DỤNG

  • 11/02/2022
  • 3327

 - Lễ tân làm theo ca (6h - 14h; 14h-22h). Lương khởi điểm 6 triệu/tháng

- Bếp, phụ bếp, nhà hàng. Lương thỏa thuận;

- Bảo vệ làm ca từ 6h-18h; Lương khởi điểm 6 triệu/tháng

- Nhân viên kinh doanh phòng khách sạn (có kinh nghiệm, giao tiếp Anh văn tốt). Lương thỏa thuận

- Quản lý (có kinh nghiệm quản lý nhà hàng khách sạn. Lương thỏa thuận

- Buồng phòng . Thử việc: 5.5 triệu. làm 8h/ ngày

Liên hệ: 0934567802

 - Lễ tân làm theo ca (6h - 14h; 14h-22h). Lương khởi điểm 6 triệu/tháng

- Bếp, phụ bếp, nhà hàng. Lương thỏa thuận;

- Bảo vệ làm ca từ 6h-18h; Lương khởi điểm 6 triệu/tháng

- Nhân viên kinh doanh phòng khách sạn (có kinh nghiệm, giao tiếp Anh văn tốt). Lương thỏa thuận

- Quản lý (có kinh nghiệm quản lý nhà hàng khách sạn. Lương thỏa thuận

- Buồng phòng . Thử việc: 5.5 triệu. làm 8h/ ngày

Liên hệ: 0934567802