CÔNG TY CP ĐT & PT NAM MIỀN TRUNG LÂM ĐỒNG CẦN TUYỂN

  • 11/02/2022
  • 956

- Kinh doanh xây dựng (Tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty). 

- Kỹ sư xây dựng (Quản lý, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết....)  

- Quản lý kho vật tư công trình xây dựng (Nam trình độ TC trở lên tuổi từ 30-45, có kinh nghiệm). 

- Chuyên viên nghiên cứu phát triển thị trường/ dự án. 

Liên hệ:  0263 389 7799

- Kinh doanh xây dựng (Tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của công ty). Lương thỏa thuận

- Kỹ sư xây dựng (Quản lý, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết....). Lương thỏa thuận

- Quản lý kho vật tư công trình xây dựng (Nam trình độ TC trở lên tuổi từ 30-45, có kinh nghiệm). Lương thỏa thuận

- Chuyên viên nghiên cứu phát triển thị trường/ dự án. Lương thỏa thuận

Liên hệ:  0263 389 7799