CÔNG TY CỔ PHẦN HANA ĐÀ LẠT CẦN TUYỂN

  • 20/01/2022
  • 2338

- Lễ tân, buồng phòng, nhân viên nhà hàng.

Yêu cầu chung: Làm việc theo ca từ 6h-14h; 14h-22h; hoặc 8h-16h. Nghỉ 1 ngày/tuần..
Liên hệ: 0917228337 - Chị Thủy

- Lễ tân, buồng phòng, nhân viên nhà hàng.

Yêu cầu chung: Làm việc theo ca từ 6h-14h; 14h-22h; hoặc 8h-16h. Nghỉ 1 ngày/tuần. Lương thỏa thuận.
Liên hệ: 0917228337 - Chị Thủy