CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ LẠT (DALAT TSC) CẦN TUYỂN

  • 19/01/2022
  • 4180

Nhân viên Lễ tân, phục vụ nhà hàng F&B, pha chế, bán sản phẩm trà/cà phê, buồng phòng, tạp vụ, nhân viên hành lý, bảo bệ, bảo trì kỹ thuật, nhân viên quảng cáo/tiếp thị, hướng dẫn viên/thuyết minh, nhân viên cảnh quan, lao động bán thời gian.

Tham gia đầy đủ các chế độ, ăn giữa ca tại công ty. Nhận sinh viên thực tập chuyên ngành du lịch, ưu tiên tuyển dụng sau khi kết thúc thời gian thực tập

Liên hệ: Mr.Bình: 0989178050 / Mr. Luân: 0914153869

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ LẠT (DALAT TSC) TUYỂN DỤNG (Ấn để xem và tải về)