THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LÊN WEBSITE

  • 18/01/2022
  • 5361

Trong năm 2022, với mong muốn Quý đơn vị, doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn kênh thông tin để tuyên truyền thông tin tuyển dụng đến với người lao động được thuận tiện và nhanh chóng. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng triển khai hình thức đăng thông tin tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp lên hệ thống website của Trung tâm tại địa chỉ: www.vieclamlamdong.vn  (phí đăng tin: 500.000 đồng/quý.).