THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TIẾNG HÀN

  • 17/01/2022
  • 2196

Triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn được thông báo tại Công văn số 3569/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 13/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngày 17/12/2021 Trung tâm Lao động nước ngoài gửi đến quý Sở Công văn số 1351/TTLĐNN-TCLĐ thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn. Đến nay, trên cơ sở thống nhất ý kiến với HRD Hàn Quốc và các Trường đặt phòng máy tính thi tiếng Hàn tại các thành phố Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho lao động đăng ký dự thi trong ngành sản xuất chế tạo Đợt 1 năm 2021 như sau: