BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 12 NĂM 2021

  • 07/01/2022
  • 1707

  Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 12 năm 2021 là 659 người, tăng 24,81% so với cùng kỳ năm 2020 (528 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 468 người, giảm 27,55% so với cùng kỳ năm ngoái (646 người).