THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19

  • 03/12/2021
  • 909

Thông báo: Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Trung tâm phải tiêm đủ 02 liều vắc xin (có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử); có giấy xét nghiệm SARS – CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ và đảm bảo thông điệp 5K của Bộ Y tế.