VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ NHU CẦU ĐẾN, TRỞ LẠI TỈNH ĐỒNG NAI LÀM VIỆC

  • 16/11/2021
  • 619

Thực hiện Công văn số: 605/CV-TTDVVL ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai về việc hỗ trợ đón người lao động từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu đến, trở lại tỉnh Đồng Nai làm việc, kịp thời bổ sung nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.